Prihlasovacie údaje sú lekárňam zasielané na e-mailové adresy, ktoré úrad samosprávneho kraja eviduje v systéme.
Ak prihlasovacie údaje nemáte, môžete požiadať o ich zaslanie na Vašu e-mailovú adresu nižšie.
V prípade, že ste svoju e-mailovú adresu úradu nenahlásili, urobte tak.

 

Vyhľadanie lekárne

E-mail