Vstupujete do aplikácie Lekáreň.
Používateľská príručka (PDF, 4,9 MB)
Používateľ:
Heslo:
 

Nemáte prihlasovacie údaje? Kliknite sem.
V prípade problémov kontaktujte Crystal Consulting: tel.: 032/ 6510 212, e-mail: helpdesk@e-vuc.sk

 

Táto aplikácia slúži pre potreby evidencie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a na elektronickú komunikáciu s úradom samosprávneho kraja.
Pomocou aplikácie môže odborný zástupca alebo prevádzkovateľ zariadenia:
  • kontrolovať údaje evidované o svojich prevádzkarňach
  • dopĺňat informáciu, ktorá bude pri prevádzkarni zverejnená na internete (môže slúžiť pre reklamné účely)
  • nahlasovať dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok
  • prezerať schválené prevádzkové časy a žiadať o schválenie nových
  • vypĺňať a odosielať ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok
  • zobrazovať mimoriadne oznamy ŠÚKL o liekoch a zdravotníckych pomôckach.